Salut januari 2023

Wordt de loup/wolf binnenkort net zo bejaagd als het everzwijn?

De jacht is hier weer begonnen afgelopen week en de jagers hier bij huis hadden het over de wolf die nu ook in onze directe omgeving door de bossen loopt en het meerjarig beheersplan van de regering.
Volgens het Franse ministerie van Landbouw is de wolf nu aanwezig in 55 departementen ( van de 96 in France ) en heeft zijn populatie de 1.104 tot 1150stuks bereikt vanaf 1998.

Juist vanwege deze “significante dynamiek” (of plat vertaalt “zijn er niet teveel wolven) lanceert de regering haar 5ᵉ Nationale Wolvenplan in 2024 begin september 2023.
Het doel: het behoud van de soort verzoenen met de bescherming van de herders economie en de veeteelt.
Het was een mijlpaal voor veehouders en verenigingen in France waarop tevens de eerste ” wolven signalerings/wachtpost” werd geopend voor jagers.

De toegenomen aanwezigheid van het roofdier in Frankrijk, dat zelfs tot in Bretagne te zien is, ver van de berggebieden waar we hier gewend zijn de wolf te zien, brengt , net als in Nederland, inmiddels vaak veel onrust bij de schapenhouders en boeren inmiddels.

Van minder dan 75 exemplaren toen de wolf in de jaren ’90 terugkeerde naar Frankrijk, telt de populatie nu meer dan 1200 exemplaren. “De wolfsoort is er veel beter aan toe dankzij ons beschermingsbeleid” zegt de overheid en EU. .
Maar deze demografische en genetische “goede levensvatbaarheid” – met andere woorden, een aanwezigheid over een groot deel van het land en een populatie die voldoende is om zich voort te planten zonder inteeltproblemen – is niet zonder gevolgen voor de veehouderij.Meer schade dus en bejagen wordt bepleit.

Aanvallen van wolven op vee domineren regelmatig het lokale nieuws. Naar schatting waren er in 2022 bijna 4200 stuks !! van dergelijke aanvallen, waarbij 12 500 stuks vee omkwamen.

Uit de departementale beleidsstukken wat cijfers:
“De wolvenpopulatie is tussen 1990 en 2022 verdubbeld”, van 500 naar meer dan duizend individuen, maar het aantal slachtoffers is niet evenredig geëxplodeerd,
“We zien een stabilisatie van de aanvallen in gebieden waar goede beschermende voorwaarden zijn (waakhonden, beschermende netten en getrainde fokkers) en de aanvallen beperkt zijn, vooral in gebieden waar de wolf van oudsher aanwezig is”, citaat Association for the Protection of Wild Animals (ASPAS).

Maar de ASPAS erkent net als het ministerie van Landbouw ze volledig het trauma dat een wolvenaanval voor een boer kan betekenen. “Het is verschrikkelijk voor een boer die alles heeft gedaan om zijn kudde te beschermen en die de helft van zijn kudde gedecimeerd terugvindt”.
Onderzoek toont een patroon aan bij de wolf dat als volgt luidt: De wolf is een wild, slim dier dat stalkt. Als hij aanvalt, valt hij meerdere dieren tegelijk aan, maar eet vervolgens maar een half schaap op.

Een andere hefboom van het wolvenplan is de vereenvoudiging van schietprotocollen en de mobilisatie van wolvenwachters. Wolf wachters zijn jagers die zijn aangesteld door de prefecturen en onder toezicht staan van de gendarmerie. Ze hebben het recht om ’s nachts dieren te reguleren (wilde zwijnen, vossen, enz.) en kunnen ingrijpen in het geval van een wolvenaanval.
“Schieten is puur een defensieve maatregel, wanneer je geconfronteerd wordt met wolven die in een aanvalspositie verkeren. Ze worden gebruikt als laatste redmiddel wanneer een kudde of boerderij in gevaar is”, voegt het ministerie van Landbouw toe.

`Tja en dan komen de mogelijke opties of oplossingen:

“We moeten nu quota vrijmaken om de wolvenpopulaties echt terug te dringen”, beaamt Thierry Coste jagersbond. De lobbyist is ook voorstander van “het openstellen van de jacht op wolven voor meer jagers in plaats van het creëren van nog een wolvenbrigade”.

“Het veranderen van de classificatie van de wolf is niet hetzelfde als het uitroeien ervan, en het is niet definitief”, voegt hij eraan toe. Waar men zich ook zorgen maakt over de toekomst van de wolf, die ooit werd bedreigd met totale uitroeiing in Europa en nu bezig is een “bejaagbare” soort te worden.

“Als Italië de wolf niet had beschermd, zou hij nooit naar Frankrijk zijn teruggekeerd”, zegt het hoofd van de afdeling Verenigingen bij Aspas..

Ik hoor in ons café dat draagvlak voor de wolf in deze grote getalen en de door hun aangebrachte schade hier in France gewoon simpel het draagvlak voor het beest is verminderd op het platteland.
Net als in Nederland is de wolvenkwestie nog lang niet opgelost , echter ik weet zeker als een jager het beest in zicht krijgt is het gewoon “PANG”.

 g

Categorieën: Algemeen

1 reactie

Anoniem · 15 oktober 2023 op 10:13

Leuk verhaal ook in Nederland veel te doen rondom dit onderwerp

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *