Wie zijn we

Ons site adres is: https://bobvermeer.eu

PRIVACY STATEMENT 

bobvermeer.eu verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze opdrachten en overeenkomsten. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

bobvermeer.eu kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan bobvermeer.eu verstrekt. bobvermeer.eu kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM BOBVERMEER.EU GEGEVENS NODIG HEEFT

bobvermeer.eu verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan bobvermeer.eu uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG BOBVERMEER.EU GEGEVENS BEWAART

bobvermeer.eu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

bobvermeer.eu verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (en dan alleen in overleg met u), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WEBSITEBEZOEK

Op de website van bobvermeer.eu worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. bobvermeer.eu gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Links
Op de website van bobvermeer.eu kunnen links naar andere websites van organisaties worden opgenomen. bobvermeer.eu is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Wij gebruiken cookies op de websites van bobvermeer.eu.

Wij beschikken uitsluitend over anonieme statistieken over aantallen bezoeken aan DEze website en bezochte pagina’s.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dhr. Bob Vermeer via email aan vermeer.bob@gmail.com. bobvermeer.eu zal zo nel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

bobvermeer.eu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van bobvermeer.eu maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door bobvermeer.eu verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met bobvermeer.eu op via dhr. Bob Vermeer via email aan vermeer.bob@gmail.com.

CONTACT

bobvermeer.eu is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: 03250 Saint Nicolas des Biefs, Frankrijk

E-mailadres: vermeer.bob@gmail.com