6/1-24 Salut a tous…

France was ooit een wereldmacht en gaf leidend inspirerend leiderschap zoals cultuur en inrichting samenleving in Europa door de tientallen eeuwen…

Het boek de ‘Ontredderde Republique’ heeft mij echt aangesproken en geeft een goed herkenbaar beeld over Frankrijk,  . Omdat het zo treffend verwoord wordt neem ik de vrijheid uit dit boek te citeren. Het wordt dus een beetje een blog “een beetje van mezelf en geïnspireerd door de schrijver Doornaert en citaten uit haar boek. .

Ooit was het nochtans anders als u geschiedenislessen heeft gehad. Denk aan de tijde van Willem de Veroveraar.
Net zoals Groot-Brittannië heeft Frankrijk er moeite mee niet langer een wereldmacht te zijn. Maar het Engels is wel de wereldtaal bij uitstek geworden, de taal van de digitale revolutie die Frankrijk heeft gemist.

Het moet een bittere pil zijn voor een land dat, sinds Willem de Veroveraar, 800 jaar tegen de Engelsen heeft gevochten ook Amerika en Azië aan Engeland is kwijtgeraakt .”Frankrijk kan bogen op een 1000 jaar oude geschiedenis van triomf.

Eind 18e eeuw maakte de Revolutie van Frankrijk uiteindelijk het land van de universele waarden en de filosofen. Het Frans was de taal van de vorstenhoven en de intellectuelen en onderling verkeer tussen de staten.Begin twintigste eeuw was de Eiffeltoren het hoogste gebouw ter wereld en kwamen bezoekers van alle continenten naar de grote Parijse tentoonstellingen kijken.

Maar toen kwam de Tweede Wereldoorlog en werd Frankrijk  in drie weken tijd onder de voet gelopen. Daarna ging ook het koloniale imperium teloor, zoals ook van andere Europese landen, en helaas toen bleek de Europese Unie niet de grote Franse invloedssfeer te zullen worden die lange president De Gaulle ooit voor ogen had gehad.

Gelijklopend met het verlies aan buitenlandse uitstraling verliep de binnenlandse Franse ontwikkeling met stagnatie, een hardnekkig hoge werkloosheid en een even hardnekkig landelijk begroting tekort als gevolg. De belangrijkste verklaring daarvoor is inderdaad het koppig vasthouden aan de veel te zware centralistische staat.  “Vanaf de koningen, over de Revolutie en Napoleon en dan tot aan De Gaulles Vijfde Republique en nu nog steeds…..”

Centralisme  (Paris) dat de hele maatschappij van bovenuit wil regelen en weinig plaats laat voor persoonlijk initiatief. In feite creëerde De Gaulle in 1958 een republikeinse monarchie, en dat eerst tot grote tevredenheid van de Fransen. Aanvankelijk hadden ze ook redenen om blij te zijn. “De jaren van De Gaulle, Giscard en Pompidou, toen de staat garant stond voor groei, zijn voor de Fransen nog steeds het gelukkigst uit het recente verleden. Het land had toen een industrieel project dat gesteund werd door de staat”.

Maar zoals zo vaak bleven de Fransen te star vasthouden aan hun tradities en toen ze wakker werden bleek free trade de hegemonie overgenomen te hebben.”Zo ging het ook met de inrichting van de markt. Het is ook niet met de 35-urenweek dat je de werkloosheid oplost. Werkgelegenheid is geen koek die je in stukjes verdeelt, ze vereist dynamiek”.

Maar wie zoiets durft zeggen, zoals Fillon of Macron, wordt al snel als ‘ultraliberaal’ uitgekreten. Dus komen er iedere keer meer programma’s en regels die de economie verlammen. In 1960 was een Franse frank ongeveer evenveel waard als een Duitse mark. In 1999, bij de invoering van de euro, was hij nog een derde waard. “En toch wil men niet inzien dat men verkeerd bezig is.” ( einde gebruik citaten)

 

Tja en waar zijn we nu zo ongeveer?

“En toch wil men niet inzien dat men verkeerd bezig is”….Tja die laatste zin komt mij enigszins bekend voor. Ook op micro niveau bij het (school)bus bedrijf, geen kleine jongen met 1700 mens , zie je die reflectie op bijvoorbeeld personeelsbeleid, vergeten de directeuren dat de gemiddelde mens anno 2023 anders is dan 1973 en zo mist men de  boot en vervreemd het bedrijf van de hedendaagse markt en vindt men onvoldoende chauffeurs voor leuk en betekenisvol werk voor paar uur per dag.

Het is soms wel pijnlijk om te zien dat een land zo worstelt met toekomstbestendige noodzakelijk geachte veranderingen en dat ingezette veranderingen niet afgemaakt worden.Terwijl France feitelijk technisch tot grootse dingen in staat is door de eeuwen. Laten we niet vergeten dat de Eiffeltoren, de kerncentrales/waterwerken en de mooie innovatieve auto’s die France heeft voortgebracht en het volgende is gewoon leuk om te vermelden zoals de Balpen, de B.H voor dames; het Duikpak, de Bikini en ook het Conservenblik en bijbehorende techniek enz enz;. .

Er zijn 145 elite-ingenieursscholen in Frankrijk die in de regio ingenieurs opleiden. Grandes Ecoles (elite-universiteiten waarvoor een toelatingsexamen moet worden afgelegd) en openbare universiteiten zoals Ecole Polytechnique bieden een curriculum en universitaire graden in het Engels. Deze universiteiten zijn ook buiten Frankrijk bekend, mede dankzij hun Nobelprijs winnende medewerkers France heeft dan toch maar weer het grootste aantal Nobelprijswinnaars ter wereld opgeleid.

In 2021 hebben iets meer dan 43.000 studenten zich ingeschreven op technische scholen, evenveel als het aantal studenten voor de business programma’s. Techniek is duidelijk een populair carrièrepad onder de jonge mensen. Ik rij ook veel studenten die in Vichy techniek volgen èn ze spreken ook redelijk Engels, nieuwe generatie….

Men vind werk in laboratoria en onderzoekscentra voor grote luchtvaart- en automotive bedrijven zoals Airbus, Thales, Mercedes-Benz, Renault en andere technologiebedrijven  Nokia, Dassault enz.

Kortom, de ‘Ontredderde Republique’ heeft nog even tijd nodig om plaats te maken voor het vernieuwd optimisme  met de aanstormende generatie de leiding neemt. . Gelukkig zie ik ook steeds meer jonge mensen naar de campagne komen en die gaan de plaats innemen van de hier en daar soms toch een beetje vastgeroeste opererende oudere mannen en vrouwen die als burgemeester op de Mairie van het platteland zitten, naast de hedendaagse vooruitstrevende burgemeesters en communes. Grote tankers draaien ook niet zo maar even in de wind… maar de tijd dringt…

De Franse Revolutie wordt overgedaan maar anders dan in 1789 en hopelijk vreedzamer en zonder guillotine….

à la prochaine fois, Bob..:)

 


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *